เงื่อนไขการคืนสินค้าสำหรับการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง KUBOTA Store

 1. ลูกค้าสามารถแจ้งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายในวัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 2. ลูกค้าจัดเตรียมสินค้าเพื่อคืน พร้อมกรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า
 3. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่ผ่านการใช้งาน
 4. ฉลากบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ชำรุด, ฉีกขาด และยังคงมองเห็นข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน
 5. กรณีอะไหล่ชำรุด หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า ต้องเปลี่ยนกับสินค้ารายการเดิมเท่านั้น
 6. ค่าบริการจัดการขนส่งสินค้าไม่สามารถเรียกคืนได้

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 1. แจ้งคืนสินค้าได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  • Line Official: @kasetinno
  • E-mail: [email protected]
  • เบอร์โทร 065-965-7530

        *หลักฐานที่ใช้ประกอบการคืนสินค้าได้แก่ รูปภาพสินค้า ฉลากสินค้า รูปบรรจุภัณฑ์ รูปใบเสร็จรับเงิน/ใบรับของจากขนส่ง โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการคืนสินค้าเบื้องต้นได้ที่เวปไซต์ KUBOTA Store

 1. กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า พร้อมแนบแบบฟอร์มการคืนสินค้าพร้อมกับสินค้าลงในกล่อง
 2. บริษัทส่งรถไปรับสินค้าคืน ตามวันเวลาที่นัดหมายกับลูกค้า
 3. บริษัทรับสินค้าเข้ามา และตรวจเช็คความเรียบร้อย
 4. คืนเงินค่าสินค้า ผ่านช่องทางที่ลูกค้าได้ชำระเงินตอนสั่งซื้อเข้ามา หรือส่งสินค้ารายการเดิมทดแทน

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการคืนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ

(นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันการคืนเงิน)

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต

ภายใน 7-15 วันทำการ*

เงินที่คืนจะแสดงในรอบบิลถัดไป**

เคาเตอร์เซอร์วิส / Mobile Banking

โอนคืนผ่านบัญชีธนาคารลูกค้า

ภายใน 7-15 วันทำการ* ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคาร

โอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ / ATM

บัตรเดบิต

บัตรเดบิต

ภายใน 45 วันทำการ*

 

*วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ – ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาคืนเงินอาจมากกว่าระยะเวลาที่กำหนดในตารางข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคารเจ้าของบัตร

** ขึ้นกับรอบการเรียกเก็บเงินและนโยบายการคืนเงินของบัตรเครดิตลูกค้า

 

 

return and refund policy

คืนฟรี ภายใน 7 วัน

 

จัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทย

   

รับประกันสินค้าของแท้

สะสมแต้มแลกรับส่วนลด