แถบเทียบสีใบข้าว ( Leaf Color Chart for Rice )

มีสินค้า
รหัส
KI010-01017
ราคาพิเศษ ฿329 ราคาปกติ ฿390 -16%
รายละเอียดสินค้า

"แผ่นเทียบสีใบข้าว" คือ อุปกรณ์วัดสีของใบข้าว ประกอบด้วยแถบสีระดับต่าง ๆ จำนวน 6 แถบ มีร่องเล็ก ๆ เลียนแบบลักษณะของใบข้าว ซึ่งระดับสีบนแผ่นเทียบจะจำลองจากสีของใบข้าว หลังจากการใส่ปุ๋ยเคมี ประกอบด้วยสีเขียวเข้ม ไปจนถึงระดับสีที่จางลงตามลำดับ

การใช้แผ่นเทียบสี จะช่วยเพิ่มผลผลิต ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อใส่ปุ๋ยเมื่อค่าสีใบต่ำกว่า 4

ลดต้นทุน ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อใส่ปุ๋ยเมื่อค่าสีใบต่ำกว่า 2 หรือ 3 และข้าวไวต่อช่วงแสง เมื่อใส่ปุ๋ยเมื่อค่าสีใบต่ำกว่า 2

ทั้งนี้ สิ่งที่มีผลต่อความเข้มของสีใบ ประกอบไปด้วย พันธุ์ข้าว วิธีการปลูก จำนวนต้นต่อพื้นที่ ฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ การขาดน้ำ รวมถึงการระบาดของโรค แมลง และวัชพืช

More Information
หน่วย ชิ้น
เพิ่มไปยังรายการที่สนใจ

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสินค้าที่น่าสนใจ

คืนฟรี ภายใน 7 วัน

 

จัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทย

   

รับประกันสินค้าของแท้

สะสมแต้มแลกรับส่วนลด